Navigation

Nieuw bestuur Stichting GGK

Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere belangstellenden,

De stichting Geef Gehandicapten Kans heeft sinds dit voorjaar gewerkt aan een nieuw bestuur. Dat was niet in één keer geregeld, maar verliep in fases. De reden om een nieuw bestuur te gaan formeren was o.a. het feit dat Wil had aangegeven ermee te gaan stoppen. Zij heeft vele jaren in het bestuur gezeten en zij was al die tijd het aanspreekpunt bij het zwemmen. Daarvoor hebben we haar natuurlijk hartelijk bedankt en hebben we haar bij het afscheid van het bestuur op 23 augustus 2022 een mooie bos bloemen en een cadeaubon overhandigd. Het was jammer, maar begrijpelijk na zoveel jaren bestuurstaken te hebben verricht. We blijven Wil nog wel zien in het zwembad hoor. De organisatie rondom het zwemmen is nu in handen van Femke.

Verder had Kim aangegeven te willen gaan stoppen met haar taak als secretaris. Het was haar onmogelijk gebleken haar werk en studie te combineren met de bestuurstaken. We vonden het uiteraard jammer dat Kim door de omstandigheden gedwongen werd om deze keus te moeten maken. Maar we respecteren haar besluit natuurlijk en wensen haar veel succes bij haar werk.

Ook haar hebben we bij het afscheid op 27 september een mooi boeket en een cadeaubon overhandigd en haar bedankt voor haar inzet. Ook Kim blijven we tegenkomen in het zwembad als zwembegeleider.

Toen bleven alleen de penningmeester, Marijke van Egmond en het algemene lid Harry Visseren nog maar over. Dat moest dus veranderen en we hebben voordat Wil en Kim ermee stopten een aantal mensen benaderd en het is gelukt om weer een bestuur te formeren.

Omdat Femke toch al de organisatie van het zwemmen op zich genomen had was de stap om ook in het bestuur te komen niet meer zo groot. Om de taak van secretaris te gaan vervullen hebben we Patrick Koelwijn bereid gevonden. Hij is de vader van Imme. De moeder van Imme, Kirsten Mollema, heeft zich ook aangemeld bij het bestuur als algemeen lid. Verder is Stefan Möllers toegetreden tot het bestuur. Hij is natuurlijk een bekende begeleider bij het zwemmen en ook hij heeft zich aangemeld als algemeen lid. Als laatste kan ik melden dat Richard Hogenboom ook zitting heeft genomen in het bestuur. Hij is de vader van Rick. Ook hij heeft zich aangemeld als algemeen lid. Er zijn dus meerdere bestuursleden algemeen lid. De werkzaamheden die zij gaan verrichten worden in onderling overleg afgesproken. Iedereen brengt immers zijn eigen kwaliteiten en kennis mee.

We zijn allemaal heel blij met een bestuur van 7 personen. Allen zijn zeer betrokken bij de doelgroep en hebben er veel zin in om samen de schouders eronder te zetten om mooie activiteiten te kunnen organiseren.