Geregistreerd bij ANBI. Leest u ter verantwoording het jaarverslag